Zaufaj profesjonalistom z naszej Kancelarii i odzyskaj swoje oszczędności!
Bez ryzyka, bez opłat wstępnych, przy minimum formalności!

Kancelaria Prawna Lex skutecznie pomaga klientom, którzy zawarli umowy ubezpieczenia na życie (z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną), odzyskać pobrane opłaty likwidacyjne.

3 kroki do odzyskania środków:

Otrzymujesz od nas bezpłatną analizę swojej sprawy, dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Dzięki Twojemu pełnomocnictwu nasi eksperci zajmą się wszystkim za Ciebie. Jest to o tyle wygodne, że nie wymaga od Ciebie znacznego zaangażowania w sprawę. Od początku do końca prowadzimy wszystkie działania w Twoim imieniu.
Zakładając wszystkie opłaty wstępne chcemy Ci dać gwarancję profesjonalnego prowadzenia sprawy - zależy nam na sukcesie tak samo jak Tobie. Indywidualne podejście, rzetelność i jawność prowadzonych działań to gwarancja naszego sukcesu!

Poznaj szczegóły!

Skontaktuj się z Kancelarią

*pola wymagane

Opłaty likwidacyjne

Czym są opłaty likwidacyjne?

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną są jednym z najpopularniejszych produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz ich pośredników. Niestety czas pokazał, że rzeczywistość nie dorównuje oczekiwanym korzyściom z nich płynących, a zainwestowane środki nie generują zapewnianych zysków.

Niestety rozwiązanie niekorzystnej umowy wiąże się z koniecznością poniesienia opłat likwidacyjnych i innych kosztów o tym charakterze nazywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe kosztami zarządzania. Należy zaznaczyć, że w umowach „polisolokat” niekiedy pojawia się określenie "świadczenie wykupu", które oznacza procent wpłaconych składek, jaki zostanie zwrócony Klientowi, gdy ten rozwiąże umowę. Jednak pomimo zastosowania innej terminologii, wprowadzającej Klienta w dezorientację, nadal pozostaje to opłatą likwidacyjną. Bez względu na nazewnictwo opłata likwidacyjna ma jeden cel – przejęcie środków wpłaconych przez Klienta.

Wybór Klienta ogranicza się do możliwości kontynuowania nierentownego ubezpieczenia lub rozwiązania umowy, co w konsekwencji oznacza utratę całości lub znaczącej część ulokowanych środków. Opłata likwidacyjna niejednokrotnie wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanych w „polisolokaty”, czy też inne tego typu produkty finansowe, środków.

Zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych są przedstawianie w niejasny dla Klienta sposób, co skutkuje tym, że wielu z nich podpisuje umowę bez świadomości zawierających przez nią zapisów. W sytuacji, gdy Klient podejmuje decyzję o zakończeniu współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym bądź zaprzestaje płacenia regularnych składek, dowiaduje się o konieczności pokrycia opłaty likwidacyjnej oraz tzw. kosztów zarządzania – a dodatkowo – że zainwestowane środki nie przynoszą obiecywanych zysków lub wręcz generują stratę zaoszczędzonych pieniędzy.

Pomoc w odzyskaniu opłat likwidacyjnych

Naszym zadaniem od wielu lat jest pomoc przy odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych stosowanych przy polisach inwestycyjnych – tzw. polisolokatach. Pomagamy naszym Klientom odzyskać wpłacone już opłaty likwidacyjne lub rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów.

Kancelaria Prawna Lex posiada zespół specjalistów posiadających kompleksową wiedzę o sposobie funkcjonowania opłat likwidacyjnych oraz procesie ich odzyskiwania. Możemy dzięki temu racjonalnie ocenić możliwości prawne związane z Państwa „polisolokatą”. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach procesu i postepowania sadowego aż do odzyskania środków. Pomagamy odzyskać utracone dokumenty, a także ustalić często niejasne szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania i skutków długoterminowego wpłacania środków na taki produkt. Ponadto w większości spraw, mając na uwadze te, które już zakończyliśmy, zakładamy koszty postępowania sądowego, co jest równoznaczne z tym, że współpraca nie wymaga opłat wstępnych, a samo wynagrodzenie zależne jest od prawomocnego wyroku.

Dbając o efektywną współpracę, mamy na uwadze zarówno ograniczenie formalności do minimum, jak i zadbanie o wyeliminowanie wszelkich zbędnych kosztów ponoszonych przez Klientów Kancelarii Prawnej LEX. W efekcie współpraca z adwokatami i radcami naszej Kancelarii nie wiąże się z ryzykiem finansowym. Wynagrodzenie pobieramy w przypadku skutecznego wynegocjowania środków od danego towarzystwa ubezpieczeniowego, a co za tym idzie, zarówno nam, jak i naszym Klientom zależy na jak najszybszym zakończeniu sprawy skutkującym odzyskaniem środków.

Obecnie prowadzimy sprawy związane z tzw. polisolokatami:

  • Generalii,
  • Axa,
  • Aegon,
  • ING,
  • Skandia,
  • Compensa,
  • Europa,
  • OpenLife,
  • Nordea,
  • Alianz,

w których sprawy toczą się już na podstawie wcześniej otrzymanych wyroków.

Walczymy o uzyskanie wyroku przy produktach oferowanych przez Grupę Getin Noble Bank występującymi pod wieloma nazwami, tj.: PARETO, LIBRA, LUKRA, POSO, POBO, jako lokata z dopłatą.

Naszym celem, jako specjalistów od odzyskiwania opłat likwidacyjnych, jest pomoc w doprowadzenia takich spraw do szczęśliwego końca. Jeżeli znalazłeś się wśród osób poszkodowanych – skontaktuj się z nami.

Aktualności

Niejasna treść umowy polisolokaty

Umowa polisolokaty jest bardzo złożoną konstrukcją prawną zarówno w zakresie użytej terminologii i opisów technicznych dotyczących funkcjonowania produktu, jak i samej obszerności dokumentu. Wynika to z połączenia w jedną całość umowy ubezpieczenia i umowy o charakterze inwestycyjnym. Efektem tego są znaczące trudności interpretacyjne. W związku z tym analiza, a co najważniejsze – zrozumienie takiej umowy wymaga od konsumenta nie tylko większej ilości czasu, ale również ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu prawa oraz sposobu funkcjonowania rynku finansowego. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania zasadność dedykowania tego rodzaju produktów finansowych do konsumentów, których świadomość ryzyka wiążącego się z instrumentami finansowymi może nie być wystarczająca.

Wprowadzenie konsumenta w błąd

Na skutek skarg konsumentów, w 2012 roku ukazał się pierwszy raport Rzecznika Finansowego (wtedy Rzecznika Ubezpieczonych) stwierdzający istnienie wyraźnych nieprawidłowości produktu finansowego, jakim jest polisolokata. Kolejny raport mówił już o tym, że produkty o takim stopniu skomplikowania w ogóle nie powinny być oferowane konsumentom.

Klient w momencie zawierania umowy nie wiedział, na czym ma polegać i za jakie świadczenia może być pobierana opłata. Potrącając sobie ogromną część zainwestowanych przez konsumenta składek, w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych wydatków, ubezpieczyciel przerzucił na klienta koszty poniesione przy zawarciu umowy, stanowiące koszty ogólne własnej działalności gospodarczej.

Jaki był cel takiego konstruowania umowy?

Dzięki zastosowaniu horrendalnych opłat likwidacyjnych to na ubezpieczonym spoczywa cały ciężar ekonomiczny związany z zawartą umową polisolokaty, podczas gdy rola ubezpieczającego sprowadzona została jedynie do czynności związanych z obsługą ubezpieczenia. W konsekwencji powyższego konsumenci powierzali i tracili kapitał stanowiący w wielu przypadkach oszczędności całego życia. Zapisy umowne (stosowane m.in. przez towarzystwo ubezpieczeniowe Europa S.A., Open Life czy Skandia) pozwalają na zatrzymanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe nawet blisko 100% wartości zgromadzonych przez konsumenta środków.

Nie może budzić wątpliwości fakt, że tak sformułowane postanowienia rażąco naruszają interesy konsumenta. Warto wspomnieć, że owe interesy należy rozumieć nie tylko jako interes ekonomiczny, ale również ten niewymierny, do którego można zaliczyć chociażby niedogodności organizacyjne, stratę czasu, wprowadzenie w błąd oraz inne uciążliwości, jakie mogłyby powstać na skutek wprowadzenia do zawartej umowy omawianych postanowień.

Szansą na odzyskanie pieniędzy pozostaje w tej sytuacji dochodzenie zwrotu należności na drodze postępowania sądowego.


Klauzule abuzywne w umowie polisolokaty

Ogromna liczba zawartych umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przypada na lata 2008–2012. Na skutek skarg konsumentów, w 2012 roku ukazał się pierwszy raport Rzecznika Finansowego (wtedy Rzecznika Ubezpieczonych) stwierdzający istnienie wyraźnych nieprawidłowości związanych z produktem finansowym, jakim jest polisolokata. Kolejny raport mówił już o tym, że produkt o takim stopniu skomplikowania w ogóle nie powinien być oferowany konsumentom. Zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych.

Niedozwolone postanowienia umowne

Postanowienie umowy można uznać za abuzywne, czyli niedozwolone, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: – konsument nie ma rzeczywistego wpływu na postanowienie umowy, – postanowienie rażąco narusza interesy konsumenta oraz kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, – postanowienie nie reguluje głównego świadczenia strony lub reguluje je w sposób niejednoznaczny.

Z całą pewnością postanowienia umowne związane z opłatą likwidacyjną pobieraną w razie przedterminowego rozwiązania umowy polisolokaty spełniają powyższe przesłanki, przez co stanowią niedopuszczalną praktykę stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Naruszenie interesów konsumenta

Klient w momencie zawierania umowy nie wiedział, na czym ma polegać i za jakie świadczenia może być pobierana opłata. Potrącając sobie ogromną część zainwestowanych przez konsumenta składek, w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych wydatków, ubezpieczyciele (m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe Europa S.A., Open Life czy Skandia) przerzucali na klienta koszty poniesione przy zawarciu umowy, stanowiące koszty ogólne własnej działalności gospodarczej.

Nie może budzić wątpliwości fakt, że postanowienia tak sformułowane rażąco naruszają interesy konsumenta. Warto wspomnieć, że owe interesy należy rozumieć nie tylko jako interes ekonomiczny, ale również ten niewymierny, do którego można zaliczyć chociażby niedogodności organizacyjne, stratę czasu, wprowadzenie w błąd oraz inne uciążliwości, jakie mogły powstać na skutek wprowadzenia do zawartej umowy omawianych postanowień.